Konferenser och kongresser

Eventool genomför idag 10-12 möten, konferenser och kongresser årligen.
Dessa möten samlar mellan 100 – 4.000 deltagare.

Vi älskar alla former av möten och här kan du se några av våra genomförda projekt och vad som ligger framför oss.

Vi har för närvarande ramavtal gällande konferenstjänster med Region Sörmland,
Region Västmanland och Svenska Stadsnätsföreningen.

Arrangemang under 2019/2020:

Ett axplock av genomförda arrangemang

Referenser

“Eventool har under 13 år hjälpt Stadsnätsföreningen att arrangera konferenser, både vår och höst.
Varje konferens samlar idag 600-800 deltagare, vilket ställer tuffa krav på logistik och genomförande. 

Föreningen upplever Eventool som en professionell partner. Förutom att visa på ett starkt engagemang för
uppdragen så levererar de en hög kvalité.  De är alltid lyhörda för att skruva och ändra på detaljer när vi hittar möjliga förbättringar eller förändringar som vi vill genomföra.”

– Mikael Ek, VD, Stadsnätsföreningen