Konferenser och kongresser

Eventool genomför idag 6-8 konferenser och kongresser årligen. Många av dem är återkommande, några är fristående och dessa samlar mellan 200-1.500 deltagare. Vi älskar alla former av möten och här kan du se vilka projekt vi arbetar med just nu och vilka vi genomfört tidigare.

Kommande arrangemang

Under 2016:

– SSDVs Vårmöte Uppsala – 25-27 maj
– Stadsnätsföreningens Bredbandsbåten – 4-5 okt

Under 2017:

– Stadsnätsföreningens Årskonferens Jönköping 21-22 mars
– SSDVs Vårmöte Jönköping 10-12 maj
– LUFT 2017, Eskilstuna 14-15 sept
– Stadsnätsföreningens Bredbandsbåten sept/okt

Under 2018:

– Stadsnätsföreningens Årskonferens mars
– SSDVs Vårmöte Linköping maj
– Stadsnätsföreningens Bredbandsbåten sept/okt

Genomförda arrangemang

– Stadsnätsföreningens båda årliga kongresser 2007-2015
– Näringslivsdagen Eskilstuna – 15 oktober 2015
– Nationella CEPS-mötet 30 september-1 oktober 2015
– SSDVs Vårmöte i Karlstad 2013 och i Skövde 2015
– Regionförbundet Sörmlands EU-utbildningsdagar 2015
– Svenska Demensdagarna i Karlstad 2013, 2014 och 2015
– Maritim Mötesplats Almedalen 2012, 2013 och 2014
– Stadsnätsföreningen i Almedalen 2014
– Vårmöte i Klinisk Patologi i Eskilstuna 2014
– Det goda livet, Västerås Stad
– Stadsnätsföreningens båda årliga kongresser 2007-2016
– SSDVs Vårmöte Uppsala – 25-27 maj

Referenser

”Eventool har under 10 år hjälpt Svenska Stadsnätsföreningen att arrangera konferenser, både vår och höst. Varje konferens samlar idag mer än 500 deltagare, vilket gör att vi ställer tuffa krav på logistik och genomförande. Föreningen upplever Eventool som en professionell partner, förutom att visa på ett starkt engagemang för
uppdragen så levererar de en hög kvalité.  Och de är alltid lyhörda för att skruva och ändra på detaljer när vi hittar möjliga förbättringar eller förändringar som vi vill genomföra.”
– Mikael Ek, VD, Svenska Stadsnätsföreningen

Vill du också lyckas med ditt event?
Kontakta oss via nedanstående formulär!

Fält som är markerade med * är obligatoriska att svara på

Eventool-logotype-2

Eventool AB
Gustafsvägen 2
633 46 Eskilstuna
Tel: 016-144580
E-post: mia@eventool.se